dzieci w trakcie warsztatów plastycznych Anny Kossakowskiej