KURATOR WYSTAW

Kurator wystaw ogólnopolskich i międzynarodowych, promujących sztuki piękne.

Współautorka i organizatorka międzynarodowego projektu artystycznego „EVIVA L’ARTE”, którego inauguracją był wernisaż wystawy artystów z Polski i Serbii w 2015 w Galerii Lufcik w siedzibie Związku Polskich Artystów Plastyków, a potem cykl wystaw i wydarzeń artystycznych w Polsce i na Bałkanach. Równolegle do tego rozwija się polsko-litewski projekt “EVIVA L’ARTE”.

Kurator artystyczny Galerii Metamorfozy w Warszawie.